เมื่อชนะประมูลแล้วร้านค้าไม่ส่งสินค้า ร้านค้าจะโดนหักเครดิต และผู้ชนะจะได้รับเงินคืน
โตแล้วจะลงประมูลอะไรก็ได้