! ระวังเครคิดติดลบ จะโดนระงับการใช้งาน ทั้งผู้ประมูลและผู้ลงประมูล
โตแล้วจะลงประมูลอะไรก็ได้