โตแล้วจะลงประมูลอะไรก็ได้
การันตีจาก Bidket รับประกันคืนเงิน หากไม่ได้รับสินค้า