! ระวังเครคิดติดลบ จะโดนระงับการใช้งาน ทั้งผู้ประมูลและผู้ลงประมูล
เมื่อชนะประมูลแล้วร้านค้าไม่ส่งสินค้า ร้านค้าจะโดนหักเครดิต และผู้ชนะจะได้รับเงินคืน