ประมูลเล่นๆ แล้วไม่ชำระเงินระวังโดนหักเครดิตนะ
ปกป้องความเสี่ยงจากการชำระค่าสินค้า เพราะชำระผ่าน Bidket