! ระวังเครคิดติดลบ จะโดนระงับการใช้งาน ทั้งผู้ประมูลและผู้ลงประมูล
ประมูลเล่นๆ แล้วไม่ชำระเงินระวังโดนหักเครดิตนะ