ประมูลเล่นๆ แล้วไม่ชำระเงินระวังโดนหักเครดิตนะ
การันตีจาก Bidket รับประกันคืนเงิน หากไม่ได้รับสินค้า