โตแล้วจะลงประมูลอะไรก็ได้
ปกป้องความเสี่ยงจากการชำระค่าสินค้า เพราะชำระผ่าน Bidket